FLL File

? Cách mở file .FLL? Những phần mềm mở file .FLL và sửa file lỗi. Convert Binary FLL file sang định dạng khác.

.FLL File Extension

   
File name FLL File
File Type FoxPro Dynamic-Link Library
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Data Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3 ★ (1 Bình chọn)

File .FLL là file gì?

FLL là Data Files - FoxPro Dynamic-Link Library, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Microsoft.

tập tin một FLL chứa một thư viện liên kết động tạo ra bởi Visual FoxPro, một chương trình quản lý cơ sở dữ liệu cho Windows. Nó lưu trữ một tập biên soạn các thủ tục, hoặc các chức năng, mà chỉ có thể được gọi từ Visual FoxPro. file FLL cũng tương tự như các file DLL, thường được sử dụng trong Windows, nhưng file FLL chỉ có thể được sử dụng với Visual FoxPro.

What is a FLL file?

An FLL file contains a dynamically linked library created by Visual FoxPro, a database management program for Windows. It stores a compiled set of procedures, or functions, that can only be called from Visual FoxPro. FLL files are similar to .DLL files, which are commonly used in Windows, but FLL files can only be used with Visual FoxPro.

Cách mở .FLL file

Để mở file .FLL click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .FLL bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .FLL

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .FLL do người dùng đóng góp.

  • Microsoft Visual FoxPro
  • KMPlayer
  • KMPlayer
  • Media Player Classic
  • GOM Player
  • iGrafx Designer
  • iGrafx Designer

Chuyển đổi file .FLL

File .FLL có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *