MHS File

? Cách mở file .MHS? Những phần mềm mở file .MHS và sửa file lỗi. Convert N/A MHS file sang định dạng khác.

.MHS File Extension

   
File name MHS File
File Type Xilinx XPS Hardware Specification File
Nhà phát triển N/A
Phân loại CAD Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4.3 ★ (4 Bình chọn)

File .MHS là file gì?

MHS là CAD Files - Xilinx XPS Hardware Specification File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

Bộ vi xử lý Hardware Specification (MHS) tập tin được sử dụng bởi Xilinx vBulletin Studio (XPS), một ứng dụng dùng để thiết kế các hệ thống xử lý nhúng; mô tả các thành phần phần cứng và bao gồm các thông tin như kiến ​​trúc bus và loại xử lý.

What is a MHS file?

Microprocessor Hardware Specification (MHS) file used by Xilinx Platform Studio (XPS), an application used for designing embedded processor systems; describes the hardware component and includes information such as the bus architecture and processor type.

Cách mở .MHS file

Để mở file .MHS click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .MHS bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .MHS

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .MHS do người dùng đóng góp.

  • Xilinx Platform Studio
  • Network
  • Network

Chuyển đổi file .MHS

File .MHS có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *