FZV File

? Cách mở file .FZV? Những phần mềm mở file .FZV và sửa file lỗi. Convert N/A FZV file sang định dạng khác.

.FZV File Extension

   
File name FZV File
File Type Casio FZ-1 Voice Dump
Nhà phát triển N/A
Phân loại Audio Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3 ★ (1 Bình chọn)

File .FZV là file gì?

FZV là Audio Files - Casio FZ-1 Voice Dump, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

"Dump" của tất cả các tiếng nói (dụng cụ và âm thanh) được lưu trữ trong bộ nhớ của một Casio FZ-1; FZ-1 là một bộ tổng hợp kỹ thuật số với khả năng lấy mẫu phát hành bởi Casio khoảng năm 1990

What is a FZV file?

"Dump" of all the voices (instruments and sounds) stored in the memory of a Casio FZ-1; the FZ-1 was a digital synthesizer with sampling capability released by Casio around 1990

Cách mở .FZV file

Để mở file .FZV click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .FZV bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .FZV

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .FZV do người dùng đóng góp.

Chuyển đổi file .FZV

File .FZV có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *