FLM File

? Cách mở file .FLM? Những phần mềm mở file .FLM và sửa file lỗi. Convert N/A FLM file sang định dạng khác.

.FLM File Extension

   
File name FLM File
File Type 1FL Studio Mobile Song File
Nhà phát triển Image-Line
Phân loại Audio Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.9 ★ (73 Bình chọn)

File .FLM là file gì?

FLM là Audio Files - 1FL Studio Mobile Song File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Image-Line.

bài hát tập tin di động được tạo ra bởi FL Studio Mobile, một ứng dụng dành cho Android và iOS cho phép người dùng soạn sắp xếp, ghi lại và chỉnh sửa âm nhạc; chứa một dự án, trong đó bao gồm các bài hát, bài hát tiến độ, bố trí bàn phím, thiết lập nhịp, và chọn Cài đặt giao diện người dùng.

What is a FLM file?

Mobile song file created by FL Studio Mobile, an application for Android and iOS that enables users to compose arrange, record, and edit music; contains a project, which includes tracks, song tempo, keyboard layout, metronome settings, and select user-interface settings.

Cách mở .FLM file

Để mở file .FLM click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .FLM bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .FLM

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .FLM do người dùng đóng góp.

  • Image-Line FL Studio Mobile
  • Image-Line FL Studio
  • Image-Line FL Studio
  • Image-Line FL Studio Mobile HD
  • Fighter Ace
  • Freelem
  • Freelem

Chuyển đổi file .FLM

File .FLM có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *