FLST File

? Cách mở file .FLST? Những phần mềm mở file .FLST và sửa file lỗi. Convert Binary FLST file sang định dạng khác.

.FLST File Extension

   
File name FLST File
File Type Adobe InDesign Flattener Presets File
Nhà phát triển Adobe Systems
Phân loại Settings Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 4 ★ (2 Bình chọn)

File .FLST là file gì?

FLST là Settings Files - Adobe InDesign Flattener Presets File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Adobe Systems.

Cài đặt tập tin được tạo ra bởi Adobe InDesign, một ứng dụng xuất bản kỹ thuật số và in; chứa cài đặt trước cho phẳng nội dung tài liệu, chẳng hạn như hình ảnh minh bạch và văn bản; phép nhà xuất bản để tái sử dụng các thiết lập làm phẳng để họ có thể tạo ra các ấn phẩm với các tính chất tương tự.

What is a FLST file?

Settings file created by Adobe InDesign, a digital and print publishing application; contains presets for flattening document content, such as transparent images and text; enables publishers to reuse flattening settings so they can create publications with the same properties.

Cách mở .FLST file

Để mở file .FLST click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .FLST bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .FLST

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .FLST do người dùng đóng góp.

  • Parallels Tools Center
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .FLST

File .FLST có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *