FLT File

? Cách mở file .FLT? Những phần mềm mở file .FLT và sửa file lỗi. Convert N/A FLT file sang định dạng khác.

.FLT File Extension

   
File name FLT File
File Type 1Adobe Audition Filter
Nhà phát triển Adobe Systems
Phân loại Plugin Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4.1 ★ (43 Bình chọn)

File .FLT là file gì?

FLT là Plugin Files - 1Adobe Audition Filter, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Adobe Systems.

Âm thanh lọc được sử dụng để áp dụng hiệu ứng, chẳng hạn như reverb, echo, chorus, bóp méo, và các hiệu ứng khác vào một tập tin âm thanh; phải được lưu trong thư mục ứng dụng chính để được nạp bởi chương trình.

What is a FLT file?

Audio filter used for applying effects, such as reverb, echo, chorus, distortion, and other effects to an audio file; must be saved within the main application folder in order to be loaded by the program.

Cách mở .FLT file

Để mở file .FLT click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .FLT bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .FLT

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .FLT do người dùng đóng góp.

  • Adobe Audition CC 2019
  • Microsoft Flight Simulator - A Century of Flight
  • Microsoft Flight Simulator - A Century of Flight
  • Ashampoo Photo Commander
  • FileMaker Pro
  • Media Player Classic fr
  • Media Player Classic fr

Chuyển đổi file .FLT

File .FLT có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *