FLV File

? Cách mở file .FLV? Những phần mềm mở file .FLV và sửa file lỗi. Convert Binary FLV file sang định dạng khác.

.FLV File Extension

   
File name FLV File
File Type Flash Video File
Nhà phát triển Adobe Systems
Phân loại Video Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.7 ★ (549 Bình chọn)

File .FLV là file gì?

FLV là Video Files - Flash Video File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Adobe Systems.

Một FLV file là một file flash video tương thích xuất khẩu của các plug-in Flash Video xuất khẩu (bao gồm Adobe Animate) hoặc chương trình khác với sự hỗ trợ tập tin FLV. Nó bao gồm một tiêu đề ngắn gọn, âm thanh xen kẽ, video, và các gói siêu dữ liệu. Các cửa hàng tập tin âm thanh và video dữ liệu trong một định dạng tương tự được sử dụng bởi Flash (.SWF) file chuẩn.

What is a FLV file?

An FLV file is a flash-compatible video file exported by the Flash Video Exporter plug-in (included with Adobe Animate) or other program with FLV file support. It consists of a short header, interleaved audio, video, and metadata packets. The file stores audio and video data in a similar format used by standard Flash (.SWF) files.

Cách mở .FLV file

Để mở file .FLV click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .FLV bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .FLV

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .FLV do người dùng đóng góp.

 • J2 Interactive MX Player
 • File Viewer Plus
 • File Viewer Plus
 • Adobe Flash Player
 • Adobe Animate CC 2019
 • Xilisoft Video Converter Ultimate
 • Xilisoft Video Converter Ultimate
 • Media Player Classic
 • Nullsoft Winamp
 • RealNetworks RealPlayer Cloud
 • Eltima Elmedia Player

Chuyển đổi file .FLV

File .FLV có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Convert flv to mp4

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *