FLW File

? Cách mở file .FLW? Những phần mềm mở file .FLW và sửa file lỗi. Convert N/A FLW file sang định dạng khác.

.FLW File Extension

   
File name FLW File
File Type 1Fusion Flow File
Nhà phát triển Blackmagic Design
Phân loại Settings Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4.5 ★ (4 Bình chọn)

File .FLW là file gì?

FLW là Settings Files - 1Fusion Flow File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Blackmagic Design.

Chảy tập tin được tạo ra bởi Fusion, một hiệu ứng hình ảnh tiên tiến hợp lại ứng dụng; tiết kiệm một dự án, trong đó bao gồm khung hình, góc máy ảnh, hình ảnh và thông tin kênh màu.

What is a FLW file?

Flow file created by Fusion, an advanced visual effects compositing application; saves a project, which includes frame, camera angle, image, and color channel information.

Cách mở .FLW file

Để mở file .FLW click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .FLW bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .FLW

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .FLW do người dùng đóng góp.

  • Blackmagic Design Fusion
  • LinkWare
  • LinkWare
  • FontLab Studio
  • Autodesk View
  • QALITEL logigramme
  • QALITEL logigramme

Chuyển đổi file .FLW

File .FLW có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *