FLWA File

? Cách mở file .FLWA? Những phần mềm mở file .FLWA và sửa file lỗi. Convert Binary FLWA file sang định dạng khác.

.FLWA File Extension

   
File name FLWA File
File Type Folder Lock Wallet File
Nhà phát triển NewSoftwares
Phân loại Data Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 1.7 ★ (3 Bình chọn)

File .FLWA là file gì?

FLWA là Data Files - Folder Lock Wallet File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi NewSoftwares.

tập tin mã hóa được tạo ra bởi Folder Lock, một chương trình được sử dụng để bảo vệ thông tin nhạy cảm; chứa thông tin cá nhân được nhập bởi người sử dụng và được bảo vệ bằng mật khẩu; có thể được sử dụng cho các mật khẩu lưu trữ, số thẻ tín dụng, thông tin tài khoản ngân hàng và dữ liệu cá nhân khác.

What is a FLWA file?

Encrypted file created by Folder Lock, a program used for protecting sensitive information; contains personal information entered by the user and is secured with a password; can be used for storing passwords, credit card numbers, bank account information, and other personal data.

Cách mở .FLWA file

Để mở file .FLWA click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .FLWA bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .FLWA

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .FLWA do người dùng đóng góp.

  • NewSoftwares Folder Lock

Chuyển đổi file .FLWA

File .FLWA có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *