FM File

? Cách mở file .FM? Những phần mềm mở file .FM và sửa file lỗi. Convert N/A FM file sang định dạng khác.

.FM File Extension

   
File name FM File
File Type 1FrameMaker Document
Nhà phát triển Adobe Systems
Phân loại Page Layout Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.7 ★ (15 Bình chọn)

File .FM là file gì?

FM là Page Layout Files - 1FrameMaker Document, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Adobe Systems.

tập tin một FM là một tài liệu được tạo ra với Adobe FrameMaker, một ứng dụng sử dụng để tác giả, phong phú thêm, quản lý và xuất bản tài liệu kỹ thuật. Nó lưu trữ thông tin về cấu trúc của một trang web được thiết lập để được công bố cho in hoặc web. file FM có thể lưu trữ các trang có nghĩa là để được công bố riêng lẻ hoặc công bố như là một phần của một cuốn sách FrameMaker (file .BOOK).

What is a FM file?

An FM file is a document created with Adobe FrameMaker, an application used to author, enrich, manage, and publish technical documentation. It stores information about the structure of a page that is set to be published for print or the web. FM files may store pages that are meant to be individually published or published as part of a FrameMaker book (.BOOK file).

Cách mở .FM file

Để mở file .FM click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .FM bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .FM

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .FM do người dùng đóng góp.

  • Adobe FrameMaker

Chuyển đổi file .FM

File .FM có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *