FM3 File

? Cách mở file .FM3? Những phần mềm mở file .FM3 và sửa file lỗi. Convert Binary FM3 file sang định dạng khác.

.FM3 File Extension

   
File name FM3 File
File Type Lotus 1-2-3 Spreadsheet Format File
Nhà phát triển IBM
Phân loại Settings Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 1.5 ★ (2 Bình chọn)

File .FM3 là file gì?

FM3 là Settings Files - Lotus 1-2-3 Spreadsheet Format File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi IBM.

Tập tin được tạo ra bởi các phiên bản cũ của phần mềm bảng tính Lotus 1-2-3; chứa màn hình hiển thị định dạng cho một bảng tính .WK3; có thể bao gồm định dạng dữ liệu cho các tế bào, đường viền, phông chữ, đổ bóng, và các yếu tố hiển thị khác; có thể được mở bằng một số phiên bản cũ của Microsoft Excel.

What is a FM3 file?

File created by older versions of the Lotus 1-2-3 spreadsheet software; contains the display formatting for a .WK3 worksheet; can include formatting data for cells, borders, fonts, shading, and other display elements; can be opened by some older versions of Microsoft Excel.

Cách mở .FM3 file

Để mở file .FM3 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .FM3 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .FM3

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .FM3 do người dùng đóng góp.

  • Microsoft Excel 2019

Chuyển đổi file .FM3

File .FM3 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *