FM5 File

? Cách mở file .FM5? Những phần mềm mở file .FM5 và sửa file lỗi. Convert Binary FM5 file sang định dạng khác.

.FM5 File Extension

   
File name FM5 File
File Type FileMaker 5 Database
Nhà phát triển FileMaker
Phân loại Database Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 2.3 ★ (3 Bình chọn)

File .FM5 là file gì?

FM5 là Database Files - FileMaker 5 Database, dưới định dạng Binary được phát triển bởi FileMaker.

Cơ sở dữ liệu được tạo ra bởi FileMaker 5, một chương trình quản lý cơ sở dữ liệu đa nền tảng; có thể chứa một số bảng, mỗi với nhiều lĩnh vực.

What is a FM5 file?

Database created by FileMaker 5, a cross-platform database management program; may contain several tables, each with multiple fields.

Cách mở .FM5 file

Để mở file .FM5 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .FM5 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .FM5

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .FM5 do người dùng đóng góp.

  • FileMaker Pro Advanced

Chuyển đổi file .FM5

File .FM5 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *