FMAT File

? Cách mở file .FMAT? Những phần mềm mở file .FMAT và sửa file lỗi. Convert N/A FMAT file sang định dạng khác.

.FMAT File Extension

   
File name FMAT File
File Type FMAT Runfile
Nhà phát triển Applied Biosystems
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4.5 ★ (2 Bình chọn)

File .FMAT là file gì?

FMAT là Data Files - FMAT Runfile, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Applied Biosystems.

Tập tin được tạo ra bởi FMAT 8100 Hệ thống HTS, một công cụ dùng để nghiên cứu dữ liệu fluorometric; chứa thông tin tham chiếu bởi các phần mềm FMAT để xác định vị trí các thư mục và các tập tin liên quan cho mỗi lần chạy mà bạn tạo.

What is a FMAT file?

File created by FMAT 8100 HTS System, an instrument used to study fluorometric data; contains information referenced by the FMAT software to locate related folders and files for each run that you create.

Cách mở .FMAT file

Để mở file .FMAT click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .FMAT bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .FMAT

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .FMAT do người dùng đóng góp.

  • Applied Biosystems FMAT 8100 HTS System

Chuyển đổi file .FMAT

File .FMAT có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *