FMI File

? Cách mở file .FMI? Những phần mềm mở file .FMI và sửa file lỗi. Convert Text FMI file sang định dạng khác.

.FMI File Extension

   
File name FMI File
File Type FME Include File
Nhà phát triển Safe Software
Phân loại GIS Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 2 ★ (2 Bình chọn)

File .FMI là file gì?

FMI là GIS Files - FME Include File, dưới định dạng Text được phát triển bởi Safe Software.

File được sử dụng bởi FME Desktop, một hệ thống thông tin địa lý ETL (Extract, Transform, Load) ứng dụng; chứa biến và hướng dẫn sử dụng khi lập trình thao tác dữ liệu GIS; đóng vai trò như một thư viện tái sử dụng.

What is a FMI file?

File used by FME Desktop, a geographic information systems ETL (Extract, Transform, Load) application; contains variables and instructions used when programmatically manipulating GIS data; serves as a reusable library.

Cách mở .FMI file

Để mở file .FMI click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .FMI bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .FMI

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .FMI do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic
  • Property Inspections
  • Property Inspections

Chuyển đổi file .FMI

File .FMI có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *