FMP12 File

? Cách mở file .FMP12? Những phần mềm mở file .FMP12 và sửa file lỗi. Convert Binary FMP12 file sang định dạng khác.

.FMP12 File Extension

   
File name FMP12 File
File Type FileMaker Pro 12 Database
Nhà phát triển FileMaker
Phân loại Database Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.2 ★ (13 Bình chọn)

File .FMP12 là file gì?

FMP12 là Database Files - FileMaker Pro 12 Database, dưới định dạng Binary được phát triển bởi FileMaker.

Cơ sở dữ liệu tập tin được tạo ra bởi FileMaker Pro 12, một chương trình cá nhân và phát triển cơ sở dữ liệu kinh doanh; lưu trữ các cấu trúc cơ sở dữ liệu (bảng và các lĩnh vực) và các hồ sơ đó điền vào bảng; cũng có thể bao gồm các hình thức tùy chỉnh, báo cáo, và các đối tượng cơ sở dữ liệu khác; có thể bao gồm một chủ đề tùy chỉnh cho cá nhân hoá giao diện.

What is a FMP12 file?

Database file created by FileMaker Pro 12, a personal and business database development program; stores the database structure (tables and fields) and the records that fill the tables; may also include custom forms, reports, and other database objects; can include a custom theme for personalizing the interface.

Cách mở .FMP12 file

Để mở file .FMP12 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .FMP12 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .FMP12

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .FMP12 do người dùng đóng góp.

  • FileMaker Go 17
  • FileMaker Pro Advanced
  • FileMaker Pro Advanced
  • FileMaker Pro
  • Parallels Tools Center
  • FileMaker Pro Runtime
  • FileMaker Pro Runtime

Chuyển đổi file .FMP12

File .FMP12 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *