FMPLUGIN File

? Cách mở file .FMPLUGIN? Những phần mềm mở file .FMPLUGIN và sửa file lỗi. Convert Binary FMPLUGIN file sang định dạng khác.

.FMPLUGIN File Extension

   
File name FMPLUGIN File
File Type FileMaker Plug-in
Nhà phát triển FileMaker
Phân loại Plugin Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3 ★ (1 Bình chọn)

File .FMPLUGIN là file gì?

FMPLUGIN là Plugin Files - FileMaker Plug-in, dưới định dạng Binary được phát triển bởi FileMaker.

Plug-in được sử dụng bởi FileMaker Pro, một chương trình cơ sở dữ liệu máy tính để bàn; chứa biên soạn mã chương trình có thêm chức năng cho chương trình; có thể thêm các tính năng như phân tích cú pháp tùy chỉnh dữ liệu, macro, hoặc tùy chỉnh in ấn công việc.

What is a FMPLUGIN file?

Plug-in used by FileMaker Pro, a desktop database program; contains compiled program code that adds functionality to the program; can add features such as custom data parsing, macros, or custom printing jobs.

Cách mở .FMPLUGIN file

Để mở file .FMPLUGIN click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .FMPLUGIN bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .FMPLUGIN

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .FMPLUGIN do người dùng đóng góp.

  • FileMaker Pro Advanced
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .FMPLUGIN

File .FMPLUGIN có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *