FMPSL File

? Cách mở file .FMPSL? Những phần mềm mở file .FMPSL và sửa file lỗi. Convert N/A FMPSL file sang định dạng khác.

.FMPSL File Extension

   
File name FMPSL File
File Type FileMaker Pro 12 Snapshot Link
Nhà phát triển FileMaker
Phân loại Database Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3 ★ (1 Bình chọn)

File .FMPSL là file gì?

FMPSL là Database Files - FileMaker Pro 12 Snapshot Link, dưới định dạng N/A được phát triển bởi FileMaker.

tập tin ảnh chụp cơ sở dữ liệu được tạo ra bởi FileMaker Pro phần mềm phát triển 12 cơ sở dữ liệu; tiết kiệm tình trạng quan điểm cơ sở dữ liệu hiện hành; bao gồm các hồ sơ được lựa chọn, bố trí hình ảnh, và thông tin hiển thị khác; thường được sử dụng cho việc gửi báo cáo.

What is a FMPSL file?

Database snapshot file created by FileMaker Pro 12 database development software; saves the state of the current database view; includes the selected records, the visual layout, and other visible information; often used for sending reports.

Cách mở .FMPSL file

Để mở file .FMPSL click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .FMPSL bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .FMPSL

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .FMPSL do người dùng đóng góp.

  • FileMaker Go 17
  • FileMaker Pro Advanced
  • FileMaker Pro Advanced
  • FileMaker Pro
  • Parallels Tools Center

Chuyển đổi file .FMPSL

File .FMPSL có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *