FMT File

? Cách mở file .FMT? Những phần mềm mở file .FMT và sửa file lỗi. Convert N/A FMT file sang định dạng khác.

.FMT File Extension

   
File name FMT File
File Type 1FoxPro Format File
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Settings Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.4 ★ (18 Bình chọn)

File .FMT là file gì?

FMT là Settings Files - 1FoxPro Format File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Microsoft.

tập tin Một FMT là tập tin định dạng các thiết lập được tạo ra bởi FoxPro, một hệ thống phát triển cơ sở dữ liệu. Nó chứa các thiết lập tham chiếu bởi FoxPro để xác định định dạng dữ liệu và dữ liệu Validate nhập vào bảng FoxPro.

What is a FMT file?

A FMT file is a format settings file created by FoxPro, a database development system. It contains settings referenced by FoxPro to specify data formats and validate data entered into FoxPro tables.

Cách mở .FMT file

Để mở file .FMT click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .FMT bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .FMT

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .FMT do người dùng đóng góp.

  • Microsoft Visual FoxPro
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic
  • OASys
  • EXDFMT
  • Tharo EASYLABEL
  • Tharo EASYLABEL

Chuyển đổi file .FMT

File .FMT có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *