FMV File

? Cách mở file .FMV? Những phần mềm mở file .FMV và sửa file lỗi. Convert Binary FMV file sang định dạng khác.

.FMV File Extension

   
File name FMV File
File Type 1FME Desktop Viewspace File
Nhà phát triển Safe Software
Phân loại GIS Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 2.5 ★ (6 Bình chọn)

File .FMV là file gì?

FMV là GIS Files - 1FME Desktop Viewspace File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Safe Software.

tập tin dữ liệu GIS được sử dụng bởi các chương trình Universal Viewer kèm với ứng dụng bộ FME Desktop; cửa hàng cài đặt cho nhập khẩu và chuyển đổi dữ liệu không gian; sử dụng để lưu các "viewspace" của một bộ sưu tập các tập hợp dữ liệu.

What is a FMV file?

GIS data file used by the Universal Viewer program included with the FME Desktop application suite; stores settings for importing and converting spatial data; used for saving the "viewspace" of a collection of datasets.

Cách mở .FMV file

Để mở file .FMV click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .FMV bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .FMV

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .FMV do người dùng đóng góp.

  • Safe Software FME Desktop
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .FMV

File .FMV có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *