FMX File

? Cách mở file .FMX? Những phần mềm mở file .FMX và sửa file lỗi. Convert N/A FMX file sang định dạng khác.

.FMX File Extension

   
File name FMX File
File Type FileMaker Plug-in
Nhà phát triển FileMaker
Phân loại Plugin Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.3 ★ (8 Bình chọn)

File .FMX là file gì?

FMX là Plugin Files - FileMaker Plug-in, dưới định dạng N/A được phát triển bởi FileMaker.

tập tin một FMX là một plug-in được sử dụng bởi các phiên bản Windows của FileMaker Pro, một chương trình cơ sở dữ liệu. Nó chứa thông tin mà mở rộng khả năng của phần mềm FileMaker, chẳng hạn như tự động chức năng nhất định.

What is a FMX file?

An FMX file is a plug-in used by the Windows version of FileMaker Pro, a database program. It contains information that expands the capabilities of the FileMaker software, such as automating certain functions.

Cách mở .FMX file

Để mở file .FMX click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .FMX bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .FMX

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .FMX do người dùng đóng góp.

  • FileMaker Pro Advanced
  • FileMaker Pro
  • FileMaker Pro
  • FileMaker Pro Advanced
  • FotoMix
  • Architect
  • Architect

Chuyển đổi file .FMX

File .FMX có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *