FMZ File

? Cách mở file .FMZ? Những phần mềm mở file .FMZ và sửa file lỗi. Convert N/A FMZ file sang định dạng khác.

.FMZ File Extension

   
File name FMZ File
File Type Form•Z Project File
Nhà phát triển AutoDesSys
Phân loại CAD Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.8 ★ (4 Bình chọn)

File .FMZ là file gì?

FMZ là CAD Files - Form•Z Project File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi AutoDesSys.

Ba chiều vẽ được tạo ra bởi hình thức • Z, một 3D chất rắn và ứng dụng mô hình bề mặt; có thể lưu trữ một mô hình của một tòa nhà, xe cộ, phần của thiết bị, kế hoạch xây dựng, hoặc nhiều loại khác của các đối tượng; có thể được trả lại và hoạt hình trong phần mềm.

What is a FMZ file?

Three-dimensional drawing created by form•Z, a 3D solids and surface modeling application; can store a model of a building, vehicle, piece of equipment, construction plan, or many other types of objects; can be rendered and animated in the software.

Cách mở .FMZ file

Để mở file .FMZ click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .FMZ bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .FMZ

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .FMZ do người dùng đóng góp.

  • form-Z RenderZone
  • form-Z
  • form-Z
  • Media Player Classic
  • Fractal Mapper
  • formZR Free
  • formZR Free

Chuyển đổi file .FMZ

File .FMZ có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *