FNTA File

? Cách mở file .FNTA? Những phần mềm mở file .FNTA và sửa file lỗi. Convert Binary FNTA file sang định dạng khác.

.FNTA File Extension

   
File name FNTA File
File Type Aleph One Font File
Nhà phát triển Bungie Studios
Phân loại Game Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 1 ★ (1 Bình chọn)

File .FNTA là file gì?

FNTA là Game Files - Aleph One Font File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Bungie Studios.

Font tập tin được sử dụng bởi Aleph One, một first-person shooter (FPS) engine game ban đầu được phát triển cho Marathon 2: Durandal; chứa glyphs phông chữ và định nghĩa cho các trò chơi; sử dụng để tùy chỉnh văn bản hiển thị trong gameplay.

What is a FNTA file?

Font file used by Aleph One, a first-person shooter (FPS) gaming engine originally developed for Marathon 2: Durandal; contains font glyphs and definitions for the game; used to customize the text displayed during gameplay.

Cách mở .FNTA file

Để mở file .FNTA click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .FNTA bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .FNTA

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .FNTA do người dùng đóng góp.

Chuyển đổi file .FNTA

File .FNTA có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *