FO File

? Cách mở file .FO? Những phần mềm mở file .FO và sửa file lỗi. Convert XML FO file sang định dạng khác.

.FO File Extension

   
File name FO File
File Type XSL-FO Form
Nhà phát triển N/A
Phân loại Data Files
Định dạng XML
Độ phổ biến 1.7 ★ (3 Bình chọn)

File .FO là file gì?

FO là Data Files - XSL-FO Form, dưới định dạng XML được phát triển bởi N/A.

Định dạng đối tượng Mẫu mà lưu dữ liệu trong một định dạng XML tiêu chuẩn; XSL-FO (còn gọi là XSL) là một ngôn ngữ đánh dấu rằng định nghĩa như thế nào dữ liệu XML được định dạng cho màn hình, in, hoặc các loại phương tiện truyền thông.

What is a FO file?

Formatting Objects Form that saves data in a standard XML format; XSL-FO (also called XSL) is a markup language that defines how XML data is formatted for the screen, print, or other type of media.

Cách mở .FO file

Để mở file .FO click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .FO bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .FO

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .FO do người dùng đóng góp.

  • SyncRO Soft oXygen XML Editor
  • Oxygen XML Editor
  • Oxygen XML Editor
  • ACS2000
  • Media Player Classic
  • Oxygen XML Developer
  • Oxygen XML Developer

Chuyển đổi file .FO

File .FO có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *