FOB File

? Cách mở file .FOB? Những phần mềm mở file .FOB và sửa file lỗi. Convert N/A FOB file sang định dạng khác.

.FOB File Extension

   
File name FOB File
File Type Dynamics NAV Object Container File
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.3 ★ (4 Bình chọn)

File .FOB là file gì?

FOB là Data Files - Dynamics NAV Object Container File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Microsoft.

Chứa các đối tượng sử dụng bởi Microsoft Dynamics NAV, một quản lý kinh doanh và chương trình phân tích; có thể bao gồm các bảng, biểu mẫu, và các đối tượng khác được tham chiếu bởi ứng dụng; có thể được bao gồm trong chương trình hoặc tải về từ Microsoft, chẳng hạn như các tập tin "devtool.fob".

What is a FOB file?

Contains objects used by Microsoft Dynamics NAV, a business management and analysis program; may include tables, forms, and other objects that are referenced by the application; may be included with the program or downloaded from Microsoft, such as the "devtool.fob" file.

Cách mở .FOB file

Để mở file .FOB click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .FOB bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .FOB

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .FOB do người dùng đóng góp.

  • FaceOnBody2
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic
  • freshwebsuction

Chuyển đổi file .FOB

File .FOB có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *