FODP File

? Cách mở file .FODP? Những phần mềm mở file .FODP và sửa file lỗi. Convert XML FODP file sang định dạng khác.

.FODP File Extension

   
File name FODP File
File Type OpenDocument Flat XML Presentation
Nhà phát triển Oracle
Phân loại Data Files
Định dạng XML
Độ phổ biến 3 ★ (1 Bình chọn)

File .FODP là file gì?

FODP là Data Files - OpenDocument Flat XML Presentation, dưới định dạng XML được phát triển bởi Oracle.

tập tin trình bày lưu trong định dạng OpenDocument, nhưng lưu sử dụng một định dạng XML phẳng thay vì container ZIP sử dụng bởi các file .odp chuẩn; làm cho bài thuyết trình tự động tạo ra đơn giản hơn và cho phép người thuyết trình để có thể đọc được với một trình soạn thảo văn bản.

What is a FODP file?

Presentation file saved in the OpenDocument format, but saved using a flat XML format instead of the .ZIP container used by standard .ODP files; makes auto-generating presentations simpler and allows the presentations to be readable with a text editor.

Cách mở .FODP file

Để mở file .FODP click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .FODP bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .FODP

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .FODP do người dùng đóng góp.

  • LibreOffice
  • LibreOffice Impress
  • LibreOffice Impress
  • OpenOffice.org Impress
  • OpenOffice.ux.pl Impress
  • Presentation
  • Presentation

Chuyển đổi file .FODP

File .FODP có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *