FODS File

? Cách mở file .FODS? Những phần mềm mở file .FODS và sửa file lỗi. Convert XML FODS file sang định dạng khác.

.FODS File Extension

   
File name FODS File
File Type OpenDocument Flat XML Spreadsheet
Nhà phát triển Oracle
Phân loại Spreadsheet Files
Định dạng XML
Độ phổ biến 3 ★ (3 Bình chọn)

File .FODS là file gì?

FODS là Spreadsheet Files - OpenDocument Flat XML Spreadsheet, dưới định dạng XML được phát triển bởi Oracle.

Bảng tính được lưu trong định dạng OpenDocument, nhưng lưu như một tập tin XML phẳng thay vì container ZIP sử dụng bởi các file .ods; cho phép các thông tin bảng tính để có thể đọc được con người trở lên; cũng có thể là một sự thay thế dễ dàng hơn so với các định dạng ODS để tạo bảng tính tự động mà không cần một trình soạn thảo bảng tính.

What is a FODS file?

Spreadsheet saved in the OpenDocument format, but stored as a flat XML file instead of the .ZIP container used by .ODS files; allows the spreadsheet information to be more human readable; also can be an easier alternative than the ODS format for generating spreadsheets automatically without needing a spreadsheet editor.

Cách mở .FODS file

Để mở file .FODS click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .FODS bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .FODS

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .FODS do người dùng đóng góp.

  • LibreOffice
  • Apache OpenOffice
  • Apache OpenOffice

Chuyển đổi file .FODS

File .FODS có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *