FODT File

? Cách mở file .FODT? Những phần mềm mở file .FODT và sửa file lỗi. Convert XML FODT file sang định dạng khác.

.FODT File Extension

   
File name FODT File
File Type OpenDocument Flat XML Document
Nhà phát triển Oracle
Phân loại Text Files
Định dạng XML
Độ phổ biến 4.3 ★ (10 Bình chọn)

File .FODT là file gì?

FODT là Text Files - OpenDocument Flat XML Document, dưới định dạng XML được phát triển bởi Oracle.

tài liệu văn bản được lưu trong định dạng OpenDocument, nhưng lưu như một tập tin XML phẳng thay vì container ZIP sử dụng bởi các file .odt; cho phép các thông tin tài liệu để có thể đọc được con người trở lên; cũng cung cấp một sự lựa chọn dễ dàng hơn so với các định dạng ODT để tạo ra tài liệu tự động mà không cần một trình soạn thảo văn bản.

What is a FODT file?

Text document saved in the OpenDocument format, but stored as a flat XML file instead of the .ZIP container used by .ODT files; allows the document information to be more human readable; also provides an easier alternative than the ODT format for generating documents automatically without needing a document editor.

Cách mở .FODT file

Để mở file .FODT click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .FODT bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .FODT

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .FODT do người dùng đóng góp.

  • LibreOffice
  • Apache OpenOffice
  • Apache OpenOffice

Chuyển đổi file .FODT

File .FODT có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *