FOLIO File

? Cách mở file .FOLIO? Những phần mềm mở file .FOLIO và sửa file lỗi. Convert XML FOLIO file sang định dạng khác.

.FOLIO File Extension

   
File name FOLIO File
File Type Adobe Folio File
Nhà phát triển Adobe Systems
Phân loại Page Layout Files
Định dạng XML
Độ phổ biến 3 ★ (2 Bình chọn)

File .FOLIO là file gì?

FOLIO là Page Layout Files - Adobe Folio File, dưới định dạng XML được phát triển bởi Adobe Systems.

định dạng xuất bản kỹ thuật số được phát triển bởi Adobe và được tạo ra bởi InDesign, một ứng dụng trang bố trí thiết kế; chứa một hoặc các sản phẩm kỹ thuật số hơn cùng với siêu dữ liệu và một bộ các thư mục chứa dữ liệu cho mỗi bài viết; sử dụng để phân phối nội dung tương tác, chẳng hạn như tạp chí hay tờ rơi.

What is a FOLIO file?

Digital publishing format developed by Adobe and created by InDesign, a page layout designing application; contains one or more digital articles along with metadata and a set of directories that contains data for each article; used to distribute interactive content, such as magazines or brochures.

Cách mở .FOLIO file

Để mở file .FOLIO click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .FOLIO bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .FOLIO

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .FOLIO do người dùng đóng góp.

  • Adobe Content Viewer
  • Adobe InDesign 2020
  • Adobe InDesign 2020

Chuyển đổi file .FOLIO

File .FOLIO có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *