FOLX File

? Cách mở file .FOLX? Những phần mềm mở file .FOLX và sửa file lỗi. Convert Binary FOLX file sang định dạng khác.

.FOLX File Extension

   
File name FOLX File
File Type Folx Download File
Nhà phát triển Eltima Software
Phân loại Data Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 2.7 ★ (3 Bình chọn)

File .FOLX là file gì?

FOLX là Data Files - Folx Download File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Eltima Software.

Tập tin được tạo ra bởi Folx, một trình quản lý download cho Mac OS X; chứa một bó của tập tin dữ liệu mà xác định thông tin về một tải; bao gồm các URL tải về, ngày, giờ tải trôi qua, và thông tin tải khác; được sử dụng để bắt đầu và nối lại tải.

What is a FOLX file?

File created by Folx, a download manager for Mac OS X; contains a bundle of data files that specify information about a download; includes the download URL, the date, download time elapsed, and other download information; used for beginning and resuming downloads.

Cách mở .FOLX file

Để mở file .FOLX click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .FOLX bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .FOLX

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .FOLX do người dùng đóng góp.

  • Eltima Folx 5

Chuyển đổi file .FOLX

File .FOLX có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *