FOT File

? Cách mở file .FOT? Những phần mềm mở file .FOT và sửa file lỗi. Convert Binary FOT file sang định dạng khác.

.FOT File Extension

   
File name FOT File
File Type Font Resource File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Font Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.8 ★ (11 Bình chọn)

File .FOT là file gì?

FOT là Font Files - Font Resource File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi N/A.

Font tập tin được sử dụng bởi Windows và các ứng dụng phông chữ hỗ trợ TrueType (file .ttf); chứa thông tin về font và được sử dụng để cài đặt và cấu hình một phông chữ TrueType liên quan; thường được sử dụng bởi các trình cài đặt ứng dụng khi cài đặt phông chữ.

What is a FOT file?

Font file used by Windows and applications that support TrueType fonts (.TTF files); contains font information and is used to install and configure an associated TrueType font; often used by application installers when installing fonts.

Cách mở .FOT file

Để mở file .FOT click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .FOT bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .FOT

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .FOT do người dùng đóng góp.

  • Microsoft Windows

Chuyển đổi file .FOT

File .FOT có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *