FOUNTAIN File

? Cách mở file .FOUNTAIN? Những phần mềm mở file .FOUNTAIN và sửa file lỗi. Convert Text FOUNTAIN file sang định dạng khác.

.FOUNTAIN File Extension

   
File name FOUNTAIN File
File Type Fountain Script File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Text Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 3.3 ★ (6 Bình chọn)

File .FOUNTAIN là file gì?

FOUNTAIN là Text Files - Fountain Script File, dưới định dạng Text được phát triển bởi N/A.

file văn bản được tạo ra bởi kịch ứng dụng, chẳng hạn như Storyist; chứa văn bản UTF-8 được viết dưới dạng kịch bản sử dụng cú pháp Fountain cụ thể đơn giản; có thể được mở bằng bất kỳ trình soạn văn bản và dễ dàng chia sẻ.

What is a FOUNTAIN file?

Text file created by screenwriting applications, such as Storyist; contains UTF-8 text written in screenplay format using simple Fountain-specific syntax; can be opened by any text editor and easily shared.

Cách mở .FOUNTAIN file

Để mở file .FOUNTAIN click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .FOUNTAIN bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .FOUNTAIN

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .FOUNTAIN do người dùng đóng góp.

  • Act Focused Media Slugline
  • Quote-Unquote Apps Highland
  • Quote-Unquote Apps Highland
  • Storyist
  • WriterDuet
  • Microsoft Notepad
  • Microsoft Notepad

Chuyển đổi file .FOUNTAIN

File .FOUNTAIN có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *