FP File

? Cách mở file .FP? Những phần mềm mở file .FP và sửa file lỗi. Convert N/A FP file sang định dạng khác.

.FP File Extension

   
File name FP File
File Type 1FileMaker Pro Spreadsheet
Nhà phát triển N/A
Phân loại Spreadsheet Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.4 ★ (7 Bình chọn)

File .FP là file gì?

FP là Spreadsheet Files - 1FileMaker Pro Spreadsheet, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

tập tin bảng tính được tạo ra bởi FileMaker Pro; tổ chức các dữ liệu thành hàng và cột và được lưu trong một định dạng FileMaker độc quyền; sử dụng cùng với cơ sở dữ liệu FileMaker (.FMP) tập tin.

What is a FP file?

Spreadsheet file created by FileMaker Pro; organizes data into rows and columns and is saved in a proprietary FileMaker format; used along with FileMaker database (.FMP) files.

Cách mở .FP file

Để mở file .FP click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .FP bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .FP

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .FP do người dùng đóng góp.

Chuyển đổi file .FP

File .FP có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *