FP3 File

? Cách mở file .FP3? Những phần mềm mở file .FP3 và sửa file lỗi. Convert Binary FP3 file sang định dạng khác.

.FP3 File Extension

   
File name FP3 File
File Type 1FastReport Prepared Report File
Nhà phát triển Fast Reports
Phân loại Page Layout Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 4 ★ (23 Bình chọn)

File .FP3 là file gì?

FP3 là Page Layout Files - 1FastReport Prepared Report File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Fast Reports.

tập tin một FP3 là một file bố trí trang được tạo ra bởi FastReport, một công cụ tạo báo cáo có thể được nhúng vào các ứng dụng phần mềm cho các báo cáo người dùng tạo ra. Nó được sử dụng để lưu trữ một mẫu báo cáo đã được dân cư từ một tập tin thiết kế báo cáo .FR3.

What is a FP3 file?

An FP3 file is a page layout file created by FastReport, a report generation tool that can be embedded into software applications for generating user reports. It is used for storing a report form that has been populated from an .FR3 report design file.

Cách mở .FP3 file

Để mở file .FP3 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .FP3 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .FP3

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .FP3 do người dùng đóng góp.

  • Fast Reports FastReport Viewer
  • Microsoft Office
  • Microsoft Office
  • HiJaak Professional
  • Media Player Classic
  • FastReport Designer
  • FastReport Designer

Chuyển đổi file .FP3

File .FP3 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *