FPID File

? Cách mở file .FPID? Những phần mềm mở file .FPID và sửa file lỗi. Convert N/A FPID file sang định dạng khác.

.FPID File Extension

   
File name FPID File
File Type FPS Creator AI Wizard Data File
Nhà phát triển The Game Creators
Phân loại Game Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .FPID là file gì?

FPID là Game Files - FPS Creator AI Wizard Data File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi The Game Creators.

Tập tin được sử dụng bởi FPS Creator, một chương trình phát triển Shooter (FPS) trò chơi First Person; chứa dữ liệu được sử dụng trong AI Wizard để phát triển .FPI kịch bản.

What is a FPID file?

File used by FPS Creator, a First Person Shooter (FPS) game development program; contains data used in the AI Wizard for developing .FPI scripts.

Cách mở .FPID file

Để mở file .FPID click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .FPID bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .FPID

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .FPID do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .FPID

File .FPID có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *