FPJ File

? Cách mở file .FPJ? Những phần mềm mở file .FPJ và sửa file lỗi. Convert N/A FPJ file sang định dạng khác.

.FPJ File Extension

   
File name FPJ File
File Type CryENGINE Facial Editor Project File
Nhà phát triển Crytek
Phân loại 3D Image Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3 ★ (1 Bình chọn)

File .FPJ là file gì?

FPJ là 3D Image Files - CryENGINE Facial Editor Project File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Crytek.

Tập tin được tạo ra bởi Râu Editor, một chương trình bao gồm với CryENGINE SDK; tiết kiệm mô hình và hoạt hình dữ liệu cho khuôn mặt của một nhân vật; có thể xác định phong trào trên khuôn mặt để nói chuyện, cười, và biểu hiện khác bao gồm trong trận đấu cuối cùng.

What is a FPJ file?

File created by Facial Editor, a program included with the CryENGINE SDK; saves model and animation data for a character's face; can define facial movements for talking, laughing, and other expressions included in the final game.

Cách mở .FPJ file

Để mở file .FPJ click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .FPJ bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .FPJ

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .FPJ do người dùng đóng góp.

  • Crytek CryENGINE SDK
  • Falcon C++
  • Falcon C++

Chuyển đổi file .FPJ

File .FPJ có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *