FPL File

? Cách mở file .FPL? Những phần mềm mở file .FPL và sửa file lỗi. Convert N/A FPL file sang định dạng khác.

.FPL File Extension

   
File name FPL File
File Type Foobar2000 Playlist File
Nhà phát triển Foobar2000
Phân loại Settings Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.5 ★ (2 Bình chọn)

File .FPL là file gì?

FPL là Settings Files - Foobar2000 Playlist File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Foobar2000.

tập tin một FPL chứa một danh sách nhạc được sử dụng bởi Foobar2000, một ứng dụng phần mềm miễn phí đa phương tiện phát lại. Nó lưu trữ thông tin về một danh sách nhạc, trong đó bao gồm số lượng các ca khúc, vị trí của tập tin âm thanh được liên kết trong danh sách nhạc, và các nghệ sĩ, thể loại, và tiêu đề của mỗi ca khúc.

What is a FPL file?

An FPL file contains a playlist used by Foobar2000, a freeware multimedia playback application. It stores information about a playlist, which includes the number of tracks, locations of audio files linked in the playlist, and the artist, genre, and title of each track.

Cách mở .FPL file

Để mở file .FPL click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .FPL bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .FPL

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .FPL do người dùng đóng góp.

  • Foobar2000

Chuyển đổi file .FPL

File .FPL có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *