FPM File

? Cách mở file .FPM? Những phần mềm mở file .FPM và sửa file lỗi. Convert N/A FPM file sang định dạng khác.

.FPM File Extension

   
File name FPM File
File Type FPS Creator Map File
Nhà phát triển The Game Creators
Phân loại Developer Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4.1 ★ (7 Bình chọn)

File .FPM là file gì?

FPM là Developer Files - FPS Creator Map File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi The Game Creators.

cấp trò chơi tạo ra với FPS Creator (FPSC), một người thứ nhất bắn súng (FPS) chương trình phát triển trò chơi; bao gồm một bố trí 3D của các cấp, các đối tượng, kết cấu, ánh sáng, vv; tạo và chỉnh sửa bằng cách sử dụng FPS Đấng Tạo Map Editor.

What is a FPM file?

Game level created with FPS Creator (FPSC), a first-person shooter (FPS) game development program; includes a 3D layout of the level, objects, textures, lighting, etc; created and edited using the FPS Creator Map Editor.

Cách mở .FPM file

Để mở file .FPM click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .FPM bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .FPM

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .FPM do người dùng đóng góp.

  • The Game Creators FPS Creator

Chuyển đổi file .FPM

File .FPM có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *