FPMB File

? Cách mở file .FPMB? Những phần mềm mở file .FPMB và sửa file lỗi. Convert N/A FPMB file sang định dạng khác.

.FPMB File Extension

   
File name FPMB File
File Type FPS Creator Mab Buffer File
Nhà phát triển The Game Creators
Phân loại Game Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 1.5 ★ (2 Bình chọn)

File .FPMB là file gì?

FPMB là Game Files - FPS Creator Mab Buffer File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi The Game Creators.

Tập tin được sử dụng bởi FPS Creator, một chương trình cho phép người sử dụng để phát triển First Person Shooter (FPS) trò chơi; chứa dữ liệu cho bản đồ trò chơi nào đó; sử dụng để tải một mức độ cho chơi đơn hoặc chơi game nhiều người chơi.

What is a FPMB file?

File used by FPS Creator, a program that allows users to develop First Person Shooter (FPS) games; contains data for a certain game map; used to load a level for single player or multi-player gaming.

Cách mở .FPMB file

Để mở file .FPMB click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .FPMB bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .FPMB

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .FPMB do người dùng đóng góp.

Chuyển đổi file .FPMB

File .FPMB có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *