FPMO File

? Cách mở file .FPMO? Những phần mềm mở file .FPMO và sửa file lỗi. Convert N/A FPMO file sang định dạng khác.

.FPMO File Extension

   
File name FPMO File
File Type FPS Creator Map Overlay File
Nhà phát triển The Game Creators
Phân loại Game Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2 ★ (2 Bình chọn)

File .FPMO là file gì?

FPMO là Game Files - FPS Creator Map Overlay File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi The Game Creators.

Nộp được sử dụng bởi FPS Creator, một chương trình được sử dụng để phát triển First Person Shooter (FPS) trò chơi; chứa các thuộc tính lớp phủ hình ảnh cho các phòng, hành lang, lối đi và trong một bản đồ trò chơi; sử dụng để tùy chỉnh màn hình hiển thị của các yếu tố bản đồ.

What is a FPMO file?

File used by FPS Creator, a program used for developing First Person Shooter (FPS) games; contains visual overlay properties for rooms, corridors, and walkways in a game map; used to customize the display of map elements.

Cách mở .FPMO file

Để mở file .FPMO click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .FPMO bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .FPMO

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .FPMO do người dùng đóng góp.

Chuyển đổi file .FPMO

File .FPMO có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *