FPOP File

? Cách mở file .FPOP? Những phần mềm mở file .FPOP và sửa file lỗi. Convert Binary FPOP file sang định dạng khác.

.FPOP File Extension

   
File name FPOP File
File Type Spider-Man: Shattered Dimensions Saved Game
Nhà phát triển Activision
Phân loại Game Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 4.3 ★ (18 Bình chọn)

File .FPOP là file gì?

FPOP là Game Files - Spider-Man: Shattered Dimensions Saved Game, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Activision.

tập tin trò chơi lưu tạo ra bởi Spider-Man: Shattered Dimensions, một trò chơi hành động dựa trên các nhân vật Marvel Comics Spider-Man; cửa hàng một trạng thái lưu trữ, bao gồm dữ liệu tiến độ và thành tích; sử dụng để lưu và tiến bộ tải trò chơi.

What is a FPOP file?

Saved game file created by Spider-Man: Shattered Dimensions, an action game based on the Marvel Comics character Spider-Man; stores a saved state, which includes level progress and achievement data; used for saving and loading game progress.

Cách mở .FPOP file

Để mở file .FPOP click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .FPOP bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .FPOP

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .FPOP do người dùng đóng góp.

Chuyển đổi file .FPOP

File .FPOP có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *