FPOS File

? Cách mở file .FPOS? Những phần mềm mở file .FPOS và sửa file lỗi. Convert Binary FPOS file sang định dạng khác.

.FPOS File Extension

   
File name FPOS File
File Type Photo Pos Pro Image
Nhà phát triển Power Of Software
Phân loại Raster Image Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3 ★ (3 Bình chọn)

File .FPOS là file gì?

FPOS là Raster Image Files - Photo Pos Pro Image, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Power Of Software.

Chỉnh sửa dự án cứu bởi Photo Pos Pro, một bức ảnh chương trình chỉnh sửa; kết hợp nén tập tin và tiết kiệm một hình ảnh ảnh kỹ thuật số cũng như các thuộc tính lớp và bất kỳ thay đổi ảnh ứng dụng; cho phép biên tập để chỉnh sửa hình ảnh được lưu và khôi phục các chỉnh sửa sau này.

What is a FPOS file?

Editing project saved by Photo Pos Pro, a photo editing program; incorporates file compression and saves a digital photo image as well as layer properties and any applied photo alterations; allows editors to saved image edits and resume editing later.

Cách mở .FPOS file

Để mở file .FPOS click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .FPOS bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .FPOS

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .FPOS do người dùng đóng góp.

Chuyển đổi file .FPOS

File .FPOS có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *