FPP File

? Cách mở file .FPP? Những phần mềm mở file .FPP và sửa file lỗi. Convert Text FPP file sang định dạng khác.

.FPP File Extension

   
File name FPP File
File Type 1Fortran Source Code
Nhà phát triển N/A
Phân loại Developer Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 3.4 ★ (8 Bình chọn)

File .FPP là file gì?

FPP là Developer Files - 1Fortran Source Code, dưới định dạng Text được phát triển bởi N/A.

Chứa mã nguồn viết bằng Fortran, một ngôn ngữ lập trình trở lên; có thể được biên dịch vào một chương trình độc lập sử dụng một trình biên dịch Fortran.

What is a FPP file?

Contains source code written in Fortran, an older programming language; may be compiled into a standalone program using a Fortran compiler.

Cách mở .FPP file

Để mở file .FPP click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .FPP bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .FPP

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .FPP do người dùng đóng góp.

  • MacroMates TextMate
  • Absoft Pro Fortran
  • Absoft Pro Fortran
  • Apple Xcode
  • Greeting Card Factory Silver
  • Greeting Card Factory Premier
  • Greeting Card Factory Premier

Chuyển đổi file .FPP

File .FPP có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *