FQC File

? Cách mở file .FQC? Những phần mềm mở file .FQC và sửa file lỗi. Convert N/A FQC file sang định dạng khác.

.FQC File Extension

   
File name FQC File
File Type FAQ Creator File
Nhà phát triển CaosG
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 1 ★ (1 Bình chọn)

File .FQC là file gì?

FQC là Data Files - FAQ Creator File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi CaosG.

Tập tin được tạo ra bởi FAQ Creator, một chương trình được sử dụng để tạo ra HTML, văn bản đơn giản, .DOC và .PDF tài liệu trợ giúp; lưu trữ các nội dung trợ giúp dưới dạng câu hỏi và câu trả lời; có thể được sử dụng để tạo hướng dẫn sử dụng phần mềm hoặc Câu Hỏi Thường Gặp website.

What is a FQC file?

File created by FAQ Creator, a program used for creating HTML, plain text, .DOC, and .PDF help documentation; stores the help content in the form of questions and answers; can be used for generating software manuals or website FAQs.

Cách mở .FQC file

Để mở file .FQC click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .FQC bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .FQC

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .FQC do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic
  • VISION Application
  • VISION Application

Chuyển đổi file .FQC

File .FQC có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *