FR3 File

? Cách mở file .FR3? Những phần mềm mở file .FR3 và sửa file lỗi. Convert Binary FR3 file sang định dạng khác.

.FR3 File Extension

   
File name FR3 File
File Type FastReport Form File
Nhà phát triển Fast Reports
Phân loại Page Layout Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.4 ★ (18 Bình chọn)

File .FR3 là file gì?

FR3 là Page Layout Files - FastReport Form File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Fast Reports.

file layout Trang được tạo bởi FastReport Studio, một công cụ báo cáo thiết kế; tiết kiệm cấu trúc báo cáo cũng như hình thức để điền, văn bản và hình ảnh; có thể được lưu trong một định dạng nén hoặc không nén; có thể được nhúng vào một ứng dụng in FastReport hình thức.

What is a FR3 file?

Page layout file created by FastReport Studio, a report designing tool; saves the report structure as well as fillable forms, text, and images; can be saved in a compressed or uncompressed format; can be embedded into an application that prints FastReport forms.

Cách mở .FR3 file

Để mở file .FR3 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .FR3 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .FR3

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .FR3 do người dùng đóng góp.

  • Fast Reports FastReport Studio
  • FastReport Designer
  • FastReport Designer
  • MagneticOne Store Manager for Magento PROFESSIONAL
  • Rowisoft blue
  • eMagicOne Store Manager for Magento PROFESSIONAL
  • eMagicOne Store Manager for Magento PROFESSIONAL

Chuyển đổi file .FR3

File .FR3 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *