FRAMESET File

? Cách mở file .FRAMESET? Những phần mềm mở file .FRAMESET và sửa file lỗi. Convert Binary FRAMESET file sang định dạng khác.

.FRAMESET File Extension

   
File name FRAMESET File
File Type Frame Painter for LGS Frame Set File
Nhà phát triển J∆•Softcode
Phân loại Data Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.5 ★ (2 Bình chọn)

File .FRAMESET là file gì?

FRAMESET là Data Files - Frame Painter for LGS Frame Set File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi J∆•Softcode.

Một tập tin FRAMESET chứa một hình ảnh động ánh sáng được tạo ra bởi JΔ • Softcode Khung Painter cho LGS, một chương trình dùng để tạo ra hình ảnh động cho bàn phím Logitech tương thích. Nó lưu trữ thông tin một bộ khung hình, mà là một bộ sưu tập của một hoặc nhiều khung tạo nên một hình ảnh động. file FRAMESET bao gồm vị trí và kích thước của một lớp phủ bàn phím hình ảnh PNG, .JPG, .GIF hoặc cho mỗi khung hình của ảnh động.

What is a FRAMESET file?

A FRAMESET file contains a lighting animation created by JƥSoftcode Frame Painter for LGS, a program used to create animations for compatible Logitech keyboards. It stores information a frame set, which is a collection of one or more frames that make up an animation. FRAMESET files include the position and size of a .PNG, .JPG, or .GIF image keyboard overlay for each frame of the animation.

Cách mở .FRAMESET file

Để mở file .FRAMESET click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .FRAMESET bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .FRAMESET

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .FRAMESET do người dùng đóng góp.

  • J∆•Softcode Frame Painter for LGS

Chuyển đổi file .FRAMESET

File .FRAMESET có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *