FRC File

? Cách mở file .FRC? Những phần mềm mở file .FRC và sửa file lỗi. Convert N/A FRC file sang định dạng khác.

.FRC File Extension

   
File name FRC File
File Type 1FS Recorder File
Nhà phát triển Matthias Neusinger
Phân loại Game Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2.5 ★ (4 Bình chọn)

File .FRC là file gì?

FRC là Game Files - 1FS Recorder File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Matthias Neusinger.

What is a FRC file?

Recording of a Flight Simulator flight created with FS Recorder, an add-on module for Microsoft Flight Simulator; can be played back with multiple views and may include AI traffic.

Cách mở .FRC file

Để mở file .FRC click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .FRC bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .FRC

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .FRC do người dùng đóng góp.

  • FS Recorder

Chuyển đổi file .FRC

File .FRC có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *