FRD File

? Cách mở file .FRD? Những phần mềm mở file .FRD và sửa file lỗi. Convert Text FRD file sang định dạng khác.

.FRD File Extension

   
File name FRD File
File Type Frequency Response Data File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Data Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 3.7 ★ (6 Bình chọn)

File .FRD là file gì?

FRD là Data Files - Frequency Response Data File, dưới định dạng Text được phát triển bởi N/A.

Loa tập tin được tạo ra bởi SPL Tracer, một phản ứng tần số loa hoặc ứng dụng trở kháng graph tracer; chứa dữ liệu loa, chẳng hạn như tần số và thông tin giai đoạn cần thiết cho tài xế; tương tự như file .ZMA.

What is a FRD file?

Speaker file created by the SPL Tracer, a speaker frequency response or impedance graph tracer application; contains speaker data, such as frequency and phase information necessary for drivers; similar to .ZMA files.

Cách mở .FRD file

Để mở file .FRD click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .FRD bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .FRD

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .FRD do người dùng đóng góp.

  • Room EQ Wizard
  • EASEMain
  • EASEMain
  • Praxis
  • FRx - The Financial Report Extender
  • FRED Optical Engineering Software
  • FRED Optical Engineering Software

Chuyển đổi file .FRD

File .FRD có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *