FRO File

? Cách mở file .FRO? Những phần mềm mở file .FRO và sửa file lỗi. Convert N/A FRO file sang định dạng khác.

.FRO File Extension

   
File name FRO File
File Type dBASE IV Compiled Report
Nhà phát triển N/A
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2.3 ★ (3 Bình chọn)

File .FRO là file gì?

FRO là Data Files - dBASE IV Compiled Report, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

Báo cáo tổng hợp sử dụng dữ liệu từ một cơ sở dữ liệu dBASE IV

What is a FRO file?

Report compiled using data from a dBASE IV database

Cách mở .FRO file

Để mở file .FRO click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .FRO bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .FRO

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .FRO do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .FRO

File .FRO có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *