FRR File

? Cách mở file .FRR? Những phần mềm mở file .FRR và sửa file lỗi. Convert XML FRR file sang định dạng khác.

.FRR File Extension

   
File name FRR File
File Type Mandelbrot Explorer Fractal Region Settings File
Nhà phát triển J R Oakley
Phân loại Settings Files
Định dạng XML
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .FRR là file gì?

FRR là Settings Files - Mandelbrot Explorer Fractal Region Settings File, dưới định dạng XML được phát triển bởi J R Oakley.

Cài đặt tập tin được tạo ra bởi Mandelbrot Explorer, chương trình cho phép người dùng xem hình ảnh fractal được sản xuất từ ​​Mandelbrot và Julia bộ; chứa các thông số cho một vùng fractal, trong đó có tối thiểu và tối đa X và Y tọa độ và độ phân giải hình ảnh.

What is a FRR file?

Settings file created by Mandelbrot Explorer, a program that allows users to view fractal images produced from Mandelbrot and Julia sets; contains the parameters for a fractal region, including the minimum and maximum X and Y coordinates and the image resolution.

Cách mở .FRR file

Để mở file .FRR click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .FRR bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .FRR

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .FRR do người dùng đóng góp.

  • Mandelbrot Explorer

Chuyển đổi file .FRR

File .FRR có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *