FRS File

? Cách mở file .FRS? Những phần mềm mở file .FRS và sửa file lỗi. Convert N/A FRS file sang định dạng khác.

.FRS File Extension

   
File name FRS File
File Type Flash Renamer Script
Nhà phát triển RL Vision
Phân loại Executable Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4 ★ (2 Bình chọn)

File .FRS là file gì?

FRS là Executable Files - Flash Renamer Script, dưới định dạng N/A được phát triển bởi RL Vision.

Script được viết cho Flash Renamer, một chương trình mà đổi tên hàng loạt file cùng một lần duy nhất; bao gồm hướng dẫn cho những tập tin để thay đổi và làm thế nào để thay đổi tên tập tin; kịch bản với các quy tắc đổi tên có thể được tạo ra sử dụng tính năng Scripting Flash Renamer của.

What is a FRS file?

Script written for Flash Renamer, a program that renames batches of files at a single time; includes instructions for what files to change and how to modify the filenames; scripts with rename rules can be created using Flash Renamer's Scripting feature.

Cách mở .FRS file

Để mở file .FRS click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .FRS bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .FRS

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .FRS do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic
  • FMPro
  • FMPro
  • FormReturn
  • FRED Optical Engineering Software

Chuyển đổi file .FRS

File .FRS có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *